T3. Th6 11th, 2024

Cơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xáᴄ địɴʜ Lê Hᴏàɴɢ Lᴏɴɢ đã ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ 2 ɴɢườɪ đẹᴘ ᴄó ᴛêɴ ʟà T.H. ᴠà T.T., ʟà ɴɢôɪ sᴀᴏ ʜạɴɢ ᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ Sʜᴏᴡʙɪᴢ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠà ᴛừɴɢ đạᴛ ᴛʜứ ʜạɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ ʜᴏᴀ ʜậᴜ để ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’.


Nɢàʏ 7-9, ᴛɪɴ ᴛừ C.ụ.ᴄ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ʜìɴʜ sự (Bộ Côɴɢ ᴀɴ), ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴋʜởɪ ᴛố, ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ Lê Hᴏàɴɢ Lᴏɴɢ (SN 1991, ǫᴜê ở TP Hảɪ Pʜòɴɢ, ʜɪệɴ đᴀɴɢ ᴛʀú ᴛạɪ TP.HCM) ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍ.ô.ɪ ɢɪớɪ ᴍ.ạ.ɪ ᴅɪêᴍ.

Tʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴄᴜốɪ ɴăᴍ 2020, C.ụ.ᴄ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ʜìɴʜ sự đã x.á.ᴄ ʟậᴘ ᴄʜᴜʏêɴ áɴ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ, ʙắᴛ ɢɪữ, ᴋʜởɪ ᴛố ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍ.ô.ɪ ɢɪớɪ ’ᴍ.ạ.ɪ ᴅɪêᴍ’ đốɪ ᴠớɪ Lụᴄ Tʀɪềᴜ Vỹ (SN 1993, ǫᴜê ở TP Đà Nẵɴɢ, ɴʜưɴɢ ᴛʀú ᴛạɪ TP.HCM), ʟàᴍ ɴɢʜề ǫᴜảɴ ʟý ɴɢʜệ sĩ. Tʜᴇᴏ đó, ʟụᴄ ᴛʀɪềᴜ ᴠỹ đã ᴍ.ô.ɪ ɢɪớɪ ’ᴍ.ạ.ɪ ᴅɪêᴍ’ ᴄʜᴏ ᴄʜủ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴠớɪ ɢáɪ ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ɢáɪ ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ Sʜᴏᴡʙɪᴢ.


Lê Hᴏàɴɢ Lᴏɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʟúᴄ ʙị ʙ.ắ.ᴛ

Tʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴍở ʀộɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ áɴ, C.ụ.ᴄ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ʜìɴʜ sự đã ʟàᴍ ʀõ, Lê Hᴏàɴɢ Lᴏɴɢ ʟà ǫᴜảɴ ʟý ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sĩ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠà ʟà ǫᴜảɴ ʟý, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ ᴠàɪ ɴɢʜệ sĩ Hàɴ Qᴜốᴄ ᴋʜɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛạɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ. Gɪữᴀ ɴăᴍ 2022, C.ụ.ᴄ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ʜìɴʜ sự ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ Lᴏɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴍ.ô.ɪ ɢɪớɪ ’ᴍ.ạ.ɪ ᴅɪêᴍ’ ɴêɴ đã ᴄʜᴜʏêɴ áɴ để đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ.

Căɴ ᴄứ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ɴɢàʏ 25-8-2022, C.ụ.ᴄ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ʜìɴʜ sự đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠà ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ 2 đôɪ ɴᴀᴍ, ɴữ đᴀɴɢ ᴍᴜᴀ ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’ ᴛạɪ 2 ᴘʜòɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴍộᴛ ᴋʜáᴄʜ sạɴ ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ ở Qᴜậɴ 1, TP.HCM.

Tʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, C.ụ.ᴄ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ʜìɴʜ sự xáᴄ địɴʜ ᴋʜɪ ᴄó ᴋʜáᴄʜ ᴍᴜốɴ ᴍᴜᴀ ᴅɪêᴍ, Lᴏɴɢ đã ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ 2 ɴɢườɪ đẹᴘ ᴄó ᴛêɴ ʟà T.H. ᴠà T.T. đᴀɴɢ ᴋʜá ɴổɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ Sʜᴏᴡʙɪᴢ Vɪệᴛ Nᴀᴍ (2 ɴɢườɪ ɴàʏ ʟà ɴɢôɪ sᴀᴏ ʜạɴɢ A, đã ᴛừɴɢ đạᴛ ᴛʜứ ʜạɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ Hᴏᴀ ʜậᴜ) để ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’. Sᴀᴜ đó, Lᴏɴɢ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴍứᴄ ɢɪá ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴍᴜᴀ ᴅɪêᴍ ʟà 15.000 USD (ᴛươɴɢ đươɴɢ ᴠớɪ số ᴛɪềɴ 360 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ) ᴠớɪ ᴍỗɪ ɢ.á.ɪ ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’. Tʜờɪ đɪểᴍ ᴄáᴄ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍᴜᴀ, ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’ ᴛʜì ʙị ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠà ʟậᴘ ʙɪêɴ ʙảɴ.

Tạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, Lᴏɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’ xᴏɴɢ sẽ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ɴɢườɪ đẹᴘ T.H. ᴠà T.T. ᴠớɪ số ᴛɪềɴ 60 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ɴɢườɪ. Số ᴛɪềɴ ᴄòɴ ʟạɪ ɢầɴ 600 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ Lᴏɴɢ ʜưởɴɢ ᴄʜɪ ᴛɪêᴜ ᴄá ɴʜâɴ.

Đáɴɢ ᴄʜú ý, Lᴏɴɢ ᴄòɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ đã ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴍᴜᴀ ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ số ɢ.á.ɪ ‘ʙ.á.ɴ ᴅɪêᴍ’ ᴋʜáᴄ ʟà Hᴏᴀ ʜậᴜ, Á ʜậᴜ, ɴɢườɪ đẹᴘ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ Sʜᴏᴡʙɪᴢ ở Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠà ᴄủᴀ Hàɴ Qᴜốᴄ. Bêɴ ᴄạɴʜ đó, ʙị ᴄᴀɴ ɴàʏ ᴄó ᴛʜể ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ đốɪ ᴛáᴄ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ để ᴍ.ô.ɪ ɢɪớɪ ’ᴍ.ạ.ɪ ᴅɪêᴍ’ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ đẹᴘ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ Sʜᴏᴡʙɪᴢ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴠàɪ ɴướᴄ Cʜâᴜ Á ᴋʜáᴄ ᴠớɪ ɢɪá ʟêɴ đếɴ ᴠàɪ ᴄʜụᴄ ɴɢàɴ USD.

Tʜᴇᴏ ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ, Lê Hᴏàɴɢ Lᴏɴɢ ʟà ǫᴜảɴ ʟý ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sĩ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠà ʟà ǫᴜảɴ ʟý, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ ᴠàɪ ɴɢʜệ sĩ Hàɴ Qᴜốᴄ ᴋʜɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛạɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ. Nᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ 31 ᴛᴜổɪ ᴄòɴ ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴋʜá ɴổɪ ᴛɪếɴɢ, ᴛʀướᴄ đạɪ ᴅịᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19, ʙị ᴄᴀɴ ᴛʜườɴɢ đượᴄ ᴄáᴄ ɴʜà ᴍốᴛ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴍờɪ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ᴄáᴄ sự ᴋɪệɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ở ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴠà ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ.

Suốt những giờ qua, Hoa hậu Thùy Tiên liên tục bị cư dân mạng réo tên dưới những bài đăng đưa tin về đường dây gái ‘bán hoa’ giá hàng chục nghìn USD.

Vào giữa năm 2022, sau khi đại dịch COVID-19 tạm lắng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện Long có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm. Trung tướng Trần Ngọc Hà, cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và lãnh đạo cục đã chỉ đạo Phòng phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Phòng 4) thu thập tài liệu, xác lập chuyên án để đấu tranh.


Đến ngày 25/8, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM kiểm tra và bắt quả tang hai đôi nam, nữ đang mua bán dâm (do Long môi giới) tại hai phòng thuộc một khách sạn cao cấp ở quận 1, TP.HCM.

Thông tin trên nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ và bàn tán rôm rả. Đáng chú ý, Hoa hậu Thùy Tiên cũng bị một số khán giả réo tên vì có tên viết tắt là TT và cũng đang khá nổi tiếng.


Trước những đồn đoán thất thiệt trên, Thùy Tiên không lên tiếng trực tiếp về ồn ào mà chỉ đăng đàn ngầm phủ nhận trên Facebook. Theo đó, cách đây ít phút, nàng hậu chia sẻ khoảnh khắc đi trao quà trung thu cho 400 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong nước sau khi vừa về nước chưa được bao lâu. Không chỉ thế, Thùy Tiên còn hé lộ việc được gặp lại 15 người con nuôi mà cô đã nhận ngay sau khi đăng quang Miss Grand International.


Từ đó có thể thấy, Thùy Tiên vẫn tích cực làm việc và tham gia các hoạt động từ thiện trong suốt những ngày qua. Minh chứng là những hình ảnh cô tận tay trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cùng một số hoa hậu khác thuộc Công ty Sen Vàng. Vậy nên tin đồn cô có liên quan đến đường dây gái “bán hoa” là hoàn toàn thiếu căn cứ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cũng như danh dự nàng hậu.

Lê Hoàng Long – “tú ông” điều hành đường dây gái gọi 360 triệu/lượt: Sống giàu sang, thích chơi golf
Theo thông tin từ cục cảnh sát hình sự C02, Bộ công an, đơn vị này vừa xử lý đường dây gái gọi do đối tượng Lê Hoàng Long (SN 1991, quê TP Hải Phòng, hiện trú tại TP.HCM) điều hành. Qua công tác điều tra, những chân dài tham gia bán dâm thường hoạt động trực tiếp trong giới showbiz như: diễn viên điện ảnh, người mẫu, ca sĩ, KOL nổi tiếng trên MXH. Nhóm này được môi giới qua quản lý nghệ sĩ, chuyên viên trang điểm, stylist… Đa phần, khách có nhu cầu là chủ doanh nghiệp, đại gia… kinh tế khá giả, mức giá có thể lên đến vài chục ngàn USD


Được biết, vụ án của Lê Hoàng Long được C02 mở rộng từ chuyên án đấu tranh, bắt giữ, khởi tố hành vi môi giới mại dâm đối với tú ông Lục Triều Vỹ từ năm 2020.

Ngày 25/08, cục C02 bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua dâm tại 1 khách sạn 5 sao trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Thông qua tài liệu thu thập, khi khách có nhu cầu “giải trí” thì Lê Hoàng Long giới thiệu 2 chân dài T.H và T.T đang khá nổi tiếng trong giới showbiz. Long và khách trao đổi mức giá 15.000 USD (khoảng 360 triệu đồng) đối với 1 người đẹp.

Đáng nói, dù thu về số tiền hàng trăm triệu đồng nhưng tú ông này lại chi cho các “gà cưng” số tiền nhỏ giọt. Khai nhận với công an, nếu phi vụ này trót lọt, Long sẽ trả cho các chân dài 60 triệu đồng, còn 600 triệu sẽ một mình hưởng hết.
“Tú ông” có công việc chính là quản lý của một số nghệ sĩ Việt Nam và làm đại diện, quản lý cho nghệ sĩ Hàn khi đến Việt Nam hoạt động. Trên trang Facebook cá nhân, tú ông sinh năm 1991 gây bất ngờ với cuộc sống đậm chất thượng lưu. Thay vì “bục mặt” chạy show như các đồng nghiệp, Lê Hoàng Long thường xuyên đăng ảnh checkin tại nhiều nước trên thế giới. Mỗi lần xuất hiện đều diện đồ hiệu từ đầu đến chân, ở biệt thự, đi xe sang không kém cạnh bất kì ngôi sao nào. Trước khi bị bắt giữ, Lê Hoàng Long cũng chiếm sóng dày đặc trên thảm đỏ của một số chương trình thời trang trong nước và quốc tế. Đáng tiếc, tất cả những của cải mà anh có được đều phụ thuộc vào công việc làm ăn phi pháp, kinh doanh trên chính thân thể người khác.


Để qua mặt cơ quan điều tra, đường dây gái gọi cao cấp của Lê Hoàng Long hoạt động hết sức tinh vi và bí mật. Họ chỉ nhận giao dịch qua người quen giới thiệu, thông tin khách hàng cũng được kiểm tra 1 cách kỹ lưỡng. Sau khi hoàn tất các thủ tục và cảm thấy “an toàn” thì mới tiến hành gặp mặt trực tiếp. Địa điểm thường là khách sạn 5 sao, chung cư cao cấp. “Gà” của tú ông ngoài nhan sắc còn gây ấn tượng bằng những danh xưng người mẫu, hoa hậu… vì vậy mà con số để đại gia móc hầu bao là không hề nhỏ.

Tại thời điểm bị bắt, “tú ông” Lê Hoàng Long hiện rõ sự mệt mỏi trên gương mặt, liên tục cúi xuống đất. Dù vậy, Netizen vẫn không ngừng trầm trồ về chiếc đồng hồ đính kim cương giá gần nửa tỉ mà Lê Hoàng Long đang đeo trên tay.


Trên các diễn đàn, cư dân mạng bày tỏ phẫn nộ vì một số “con sâu” mà làm ảnh hưởng đến những nghệ sĩ chân chính. Thay vì làm giàu bằng sức lao động chân chính, họ chấp nhận cuộc sống “về đêm”. Trả giá sau những cuộc vui là đồng tiền không trong sạch, đánh mất nhân phẩm.Đáng tiếc, người hưởng lợi cuối cùng không phải là các “bóng hồng” mà thực chất đã vào túi của các “tú ông”, “tú bà”. Nhìn vào vẻ ngoài bóng bẩy của họ có thể hình dung được con số ấy lớn đến nhường nào. Vừa nhàn hạ, có tiền nhanh thì ai mà chẳng ham.Cũng giống như Lê Hoàng Long, vào thời điểm 2020, Lục Triều Vỹ cũng khiến showbiz một phen rúng động vì hoạt động tương tự. Trong đường dây của “tú ông” sinh năm 1993, người này định giá các người đẹp thành 2 cấp độ khác nhau. Từ 1.000 – 5.000 USD, cao hơn là 15.000 – 30.000 USD phụ thuộc vào sự nổi tiếng, danh hiệu showbiz. Nếu khách hàng có nhu cầu sẵn sàng xếp tour du lịch xuyên quốc gia với con số 50.000 USD/lần. Sau khi bán dâm với giá hàng nghìn USD, các cô gái chỉ được trả 10 – 20%. Con số này thực chất đã được Vỹ “thổi phồng” nhằm hưởng chênh lệch phần trăm. Cộng thêm sự hiểu biết ít của các đại gia nên nhiều con mồi đã sập bẫy của Vỹ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *